Demokracie podle de Tocquevillea – Wikipedie

... představy a morálka doposud zachovávají aristokratický charakter. Společnost má tedy navenek demokratický řád, ale chybí jí hodnoty, které by měly usměrňovat a napravovat charakter.[4] Takové ...

Education, english and etc.: 04/20/08

2. Shody- morálka a právo jsou dva vzájemně koexistující rozdílné způsoby přirozené organizace a regulace společenských vztahů

Následující text si klade za cíl představit a zhodno-tit ...

... oruhodnější Aristotelovo pojetí. Dějinně podmíněná akcentace platónských a aristotelských ctností (viz středověk - sv. Augustin, sv. Tomáš Akvinský) a jejich doplnění ctnostmi teologickými, daly ...

converter-abiword-10391.html

... ve výsledku koná o své vůli a za co, by měl do podstaty, nést také odpovědnost. Proto, mezi filosofií morálky (etikou) a psychologií stavů vědomí (subjektivních pohnutek), či jinak i teorií lidské

Morální aspekt zisku u Aristotela v Etice Nikomachově a ...

... zaměřena na Aristotelovo pojetí zisku s důrazem na problematiku morálky. V jednotlivých krocích se snaží ukázat pojetí hospodářského života, morálky a zisku u Aristotelových předchůdců Hesioda ...

aristoteles - Aristoteles - referát, životopis, dílo ...

... cílem členů společenství je sloužit kolektivnímu zájmu státu. Tito kritici nepochopili Aristotelovo pojetí vztahu jednotlivce a státu a tím také nepochopili tvrzení, že celek je dříve než část.

Vyhledávání referátů

... Katedra politologie Vacková Barbora (UČO 239297) Politologie bakalářské (kombinované) studium imatrikulační ročník 2007 Aristotelovo a Platónovo pojetí státu Dějiny politických idej... Celý referát

filosofie v postmoderní situaci

... Pascal Aristotelovo učení ... Toto pojetí podle něj ... nezcizitelná lidská práva a ahistorické rozlišení mezi požadavky morálky a ...

Shrnutí přednášek z filosofické antropologie

Na Aristotelovo pojetí duše jako substance těla navazuje s různými variacemi velká část filosofické tradice, včetně křesťanského středověku. Jan Duns Scotus např. přebírá Aristotelovo učení i s ...

Seminární práce filozofie - referáty filozofie ...

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

Obor etika - možná témata vysokoškolských prací a ...

dytrt, Zdeněk. Manažerská etika v otázkách a odpovědích: jde morálka a úspěch v byznysu dohromady?. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 200 s. ISBN 978-80-251-3344-6.

nabídka témat

Dokument Bible a morálka. Kritická reflexe dokumentu Papežské biblické komise V čem dochází ke změně pojetí biblické morálky.

Okruhy ke kolokviu z Dějin právní filozofie

Prostřednictvím kterého právního odvětví vytváří H. Grotius své pojetí přirozeného práva?

eroticka literatura zadarmo cesky podpora proženy sex mature obři penisi zuzana norisova v pornu